Επικοινωνία

Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  25-872074 ΚΑΙ 25-305632
ΦΑΞ:  25-385456
Τ.Θ. 51949, 3509
ΛΕΜΕΣΟΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech-scholi3-lem@schools.ac.cy

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: