Κλάδοι / Ειδικότητες

Κλάδοι και Ειδικότητες

Στη Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ειδικότητες:

(α) Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(β) Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Α.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 

Ειδικότητες:

(α) Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(β) Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 

Ειδικότητες:

(α) Γραφικών Τεχνών
(β) Διακοσμητικής
(γ) Αργυροχοϊας – Χρυσοχοϊας

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γ.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 

Ειδικότητα:

(α) Μαγειρικής - Τραπεζοκομίας

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Ειδικότητα:

(α) Φυτική Παραγωγή