Κλάδος Ηλεκτρολογίας

Σχολική Χρονιά 2016-2017

Από τη φετεινή χρονιά στη Σχολή μας υπάρχει ο κλάδος Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών.

Οι ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Η ειδικότητα απευθύνεται σε νέους και νέες οι οποίοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τους Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα. Σκοπός της ειδικότητας του Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών είναι η εκπαίδευση των μαθητών/τριών, στους τομείς των Η/Υ, των επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ, και στις εφαρμογές τους. Οι πολυπληθείς και ποικίλες εφαρμογές των Η/Υ και των τηλεπικοινωνιών μπορούν να προσφέρουν πολλές διαφορετικές προοπτικές για απασχόληση στον/στην απόφοιτο της ειδικότητας. Σε έναν επιστημονικό τομέα με ραγδαία εξέλιξη και εφαρμογές ο μαθητής/τρια εκπαιδεύεται, ώστε να είναι ικανός/ή μετά την αποφοίτησή του/της να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις.

Τι είναι η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών;

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον μαθητή/τρια για να μπορεί να ασχοληθεί περεταίρω με την εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση των Η/Υ, Δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και με τις εφαρμογές τους. Προσφέρει περισσότερη πρακτική εξάσκηση και εργαστηριακά μαθήματα στους πιο πάνω τομείς και απευθύνεται στον μαθητή/τρια που έχει ως κύριο στόχο την ένταξή του/της στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως να αποκλείει τη δυνατότητά του/της να συνεχίσει με περεταίρω σπουδές σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αν τελικά το επιθυμεί.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών στην Κύπρο;

Η Κύπρος, ως χώρα με ανεπτυγμένο τον τομέα των Υπηρεσιών χρειάζεται Τεχνικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς οι οποίοι:

Αυτός είναι και ο λόγος που η νέα ειδικότητα προσανατολίζεται σε αυτούς τους τομείς.

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών στην ΜΤΕΕ

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών στη ΜΤΕΕ προσφέρεται σε όλες τις πόλεις και επαρχίες της Κύπρου. Ο στόχος της είναι ο/η απόφοιτος της να μπορεί:

Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών

Ο/Η απόφοιτος μπορεί να διεκδικήσει με επιτυχία θέση για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας. Μπορεί επίσης να φοιτήσει σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων χωρών, αν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους για εισδοχή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολική Χρονιά 2015-2016