Κλάδος Γεωπονίας

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2015-16, λειτούργησε στη σχολή μας ο κλάδος Γεωπονίας, ο οποίος μέχρι σήμερα προσφερόταν μόνο στην περιοχή ελεύθερης Αμμοχώστου.

 

Ένας καινούργιος κλάδος με ειδικότητα στη Φυτική Παραγωγή που δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα της Γεωργίας. Οι επαγγελματίες στον τομέα αυτό έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Η ανάγκη για παραγωγή μεγάλης ποσότητας γεωργικών προϊόντων δεδομένης και της αύξησης του πληθυσμού της γης είναι σήμερα μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση του καταναλωτή για ασφαλή και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα επιβάλλει την εφαρμογή νέων μεθόδων καλλιέργειας που είναι εφαρμόσιμες μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις. Στην Κύπρο, μια χώρα με πολύ καλό κλίμα, μπορούν να καλλιεργηθούν πολλά είδη φυτών και να παραχθούν άριστης ποιότητας γεωργικά προϊόντα που να μπορούν να καταστούν ανταγωνίσιμα τόσο με ευρωπαϊκά όσο και με προϊόντα τρίτων χωρών.

Ο/Η απόφοιτος της Ειδικότητας Φυτικής παραγωγής, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του/της, αναμένεται να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με όλο το φάσμα της γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδιαίτερα με την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με εστίαση σε δυναμικούς κλάδους παραγωγής όπως είναι η λαχανοκομία και η ανθοκομία.

Θα είναι σε θέση να εφαρμόσει Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Καλλιεργειών και να παράγει καινοτόμα προϊόντα διατροφής με στοιχεία οικολογικής γεωργίας καθώς επίσης να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας.

Ο/Η απόφοιτος θα έχει την ικανότητα να διοικεί και να διευθύνει αυτόνομη γεωργική επιχείρηση αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τους συντελεστές γεωργικής παραγωγής ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που τυχόν θα επηρεάσουν τις επιλογές του.

Είναι επίσης υπεύθυνος για τον εντοπισμό προβλημάτων παραγωγής και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και εξεύρεση λύσεων για αυτά.

Η υπευθυνότητα, η περιβαλλοντική συνείδηση και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι τα κύρια γνωρίσματα του τεχνικού Φυτικής παραγωγής καθώς από τις δικές του μελέτες και μεθόδους εφαρμογής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης και παράλληλα η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ασκείται σήμερα η γεωργία, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή ενημέρωση σε τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και επιμόρφωσης των επαγγελματιών του κλάδου.

Σήμερα λόγω των αυστηρών κανονισμών που θέτει η Ε.Ε. στον τομέα της γεωργίας, τόσο για την υγιεινή τον τροφίμων όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών, ενώ η χρήση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο από άτομα με ειδική άδεια, γνώσεις για την απόκτηση της οποίας αποκτά ο απόφοιτος του κλάδου Γεωπονίας.

Η χρηματοδότηση που προσφέρει η Ε.Ε. στον τομέα της γεωργίας, δίνει στους απόφοιτους του κλάδου ένα σημαντικό προβάδισμα για ένταξη στα σχέδια Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω των οποίων εξασφαλίζουν σημαντικές επιχορηγήσεις.

Σκοπός της Ειδικότητας στη ΜΤΕΕ, είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να εργαστούν ως επιτυχημένοι επαγγελματίες στο χώρο ή ακόμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να καταστούν αξιόλογοι Τεχνολόγοι Γεωπόνοι

Η τριβή μέσα από το πρόγραμμα σπουδών σε θέματα έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, πρακτικών εφαρμογών μέσα από τα εργαστηριακά μαθήματα και μέσα από την πρακτική εξάσκηση στη Βιομηχανία, θα προσφέρουν στους αποφοίτους ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν όλο το φάσμα της ειδικότητας.

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πρωτογενούς τομέα, σε Γεωργικές επιχειρήσεις και σε διάφορους οργανισμούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα .

Η ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Γεωργίας, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης των μεθόδων παραγωγής καθιστούν το επάγγελμα του τεχνικού Φυτικής Παραγωγής πολύ σημαντικό, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι πολύ καλές.

 

 

Τοπιοτέχνηση Πάρκου Δήμου Αγίου Αθανασίου

Ο κλάδος Γεωπονίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Σχολής μας, ανέλαβαν την τοπιοτέχνηση του Πάρκου κοντά στο Ιατρικό Κέντρο Λινόπετρας, του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Αρχικά, έγινε συνάντηση στο Δημαρχείο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους για το progect και στη συνέχεια στον υπό διαμόρφωση χώρο, με τον Δήμαρχο Αγίου Αθανασίου και άλλους Λειτουργούς του Δήμου, όπου έγινε ενημέρωση για τις ανάγκες τις οποίες πρέπει να καλύπτει ο χώρος. Η εκπόνηση, η μελέτη και το σχέδιο τοπιοτέχνησης έγινε από τον κλάδο Γεωπονίας της Σχολής μας.