Κλάδος Καλλιτεχνικών Σπουδών

Ειδικότητες:

(α) Γραφικών Τεχνών
(β) Διακοσμητικής
(γ) Αργυροχοΐας – Χρυσοχοΐας

 

Σχέδια από Επιλεγόμενα Μαθήματα